-->
بيمارستان بشاگرد چهره درماني منطقه را دگرگون مي كند
سه شنبه 14 شهريور 1391 14:15

توسعه فضاهاي بهداشت و درمان در شهرستان بشاگرد موجب ارتقاي فرهنگ سلامت و ارتقاي درمان مردم روستاهای منطقه نیز مي باشد به طوري كه بيمارستان اين شهرستان شاخصهاي درماني منطقه را دگرگون مي نمايد.


رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان كرد:

 بيمارستان بشاگرد چهره درماني منطقه را دگرگون مي كند

توسعه فضاهاي بهداشت و درمان در شهرستان بشاگرد موجب ارتقاي فرهنگ سلامت و ارتقاي درمان مردم روستاهای منطقه نیز مي باشد به طوري كه بيمارستان اين شهرستان شاخصهاي درماني منطقه را دگرگون مي نمايد.

بندرعباس ، پايگاه خبري وب دا خليج فارس ؛ رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان با اشاره به توسعه فضاهاي بهداشتي  درمانی شرق استان هرمزگان گفت : راه اندازی بيمارستان بشاگرد در راستای استاندارد سازی به مناطق کم تر برخوردار و توجه دانشگاه علوم پزشکی به عدالت در سلامت و تجهیز مراکز درمانی در بشاگرد انجام گرفته است.

دكتر "محمد شکاری" تصریح کرد: بیمارستان32 تختخوابی شهر سردشت بشاگرد آماده بهره برداري است که گام موثری در اعزام پزشکان متخصص و استاندارد سازی مراکز درمانی با توجه به نياز مردم خواهد بود.

 " شكاري " اظهار امیدورای کرد : با تجهيز اتاق هاي عمل اين مركز درماني امكان ارائه خدمات جراحی به مردم صورت مي پذيرد و متخصصان و فوق تخصصان گروههاي مختلف مي توانند جهت ارايه خدمات به منطقه اعزام گردند.

وي خاطر نشان كرد :  توسعه فضاهاي بهداشت و درمان در منطقه بشاگرد موجب ارتقاي فرهنگ سلامت و ارتقاي درمان مردم روستاهای منطقه نیز مي باشد به طوري كه بيمارستان اين شهرستان شاخصهاي درماني منطقه را دگرگون مي نمايد.

" شكاري" افزود : اين بيمارستان در سردشت شهرستان بشاگرد با 32 تخت در فضايي بالغ بر يك هزار و ششصد مترمربع ساخته شده است كه با حضور مقامات كشوري و استاني به زودي به بهره برداري مي رسد.

رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان ابراز كرد : اين بيمارستان در كمترين زمان ممكن از اويل سال 1390 مرحله اجرايي اش آغاز شد كه در كمتر از ده ماه ابنيه آن به اتمام رسيد .


بازگشت

نویسنده ای وجود ندارد

پبامی موجود نمی باشد.

اضافه کردن نظرات به سیستم
CAPTCHA image for SPAM prevention